Projekt 2: Realizacje wykonane przez MHSB

Druga duża naprawa dotyczyła jednocześnie dwóch maszyn. W pierwszej (kilkuletniej) spękał środnik profilu wewnętrznego wysięgnika. Natomiast w drugiej (parę miesięcy po gwarancji) pękł pas dolny profilu wewnętrznego. Naprawa była prowadzona równolegle w „hangarze” zbudowanym z kontenerów.
Odbiór maszyn przez TDT również nastąpił jednocześnie.