Uprawnienia WPQR

Uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych w danym zakresie: materiałów, grubości materiałów, rodzaj procesu spawania i rodzajów spawanych wyrobów.